Jiné systémy nebo desktop programy

Kromě internetových systémů má spol. NETSYSTEM Int. a.s. v portfoliu své nabídky také řadu instalovatelných programů pro platformu PC, který byly vyvinuty spol. BioSoft-CS, s.r.o., jejíž aktivity  byly spol. NETSYSTEM Int. a.s. kompletně převzaty. 


IMItez - program pro výpočet tepelných ztrát budov.


Program IMItez umožňuje založit projekt výpočtu tepelných ztrát budovy, všech stěn s výplněmi, všech místností a všech podlaží nebo sekcí budovy, včetně celkové tepelné charakteristiky budovy. Numerické výpočty tepelných ztrát vychází z platných ČSN, pro celkovou optimalizaci projektu s vytápěnými a nevytápěnými místnostmi jsou použity iterační algoritmy.

IMIhes - program pro návrh a výpočet otopných soustav


IMIhes podporuje interaktivní tvorbu výpočtového schéma, dimenzování otopných těles, dimenzování potrubní sítě, dimenzování radiátorových a vyvažovacích armatur, vč. výpočtu nastavení, tvorbu výkresu rozvinutého schema OS a komplexní dokumentace výpočtu, vč. specifikace.

IMIeprb - program pro sestavení energetického průkazu budovy


Programe je určen pro vyplnění a výpočet požadovaných dat energetického průkazu budovy a jeho vytištění ve vyhláškou požadovaném formátu.

IMIcool - program pro výpočty chladících soustav.


Programy pro komplexní návrh chladicích soustav s chladicí teplonosnou látkou na bázi vody a jejích směsí. K dispozici jsou programy IMIgain pro výpočet tepelných zisků a IMIcos pro návrh chladicí soustavy (spotřebiče, síť, armatury).

IMIsan - program pro řešení sanitárních rozvodů pitné a teplé užitkové vody.


Podporuje interaktivní tvorbu výpočtového schéma, dimenzování potrubní sítě, SV,TUV a CTUV, dimenzování vyvažovacích armatur, vč. výpočet nastavení, tvorbu výkresů axonometrie a komplexní dokumentace výpočtů, vč. specifikace.

Air Dynamic ver.3


Program AirDynamic 3.00 for Windows je vysoce sofistikovaný systém pro výpočet a presentaci aktuální imisní situace regionu na PC. Je určen pro provozovatele velkých zdrojů imisí, orgány státní správy a samospráv všech stupňů, případně pro další instituce, jejichž činnost se dotýká problematiky výpočtu a zobrazení aktuální imisní situace.

Jiné

IMItez - program pro výpočet tepelných ztrát budov.


Anotace:
Program IMItez umožňuje založit projekt výpočtu tepelných ztrát budovy, všech stěn s výplněmi, všech místností a všech podlaží nebo sekcí budovy, včetně celkové tepelné charakteristiky budovy. Numerické výpočty tepelných ztrát vychází z platných ČSN, pro celkovou optimalizaci projektu s vytápěnými a nevytápěnými místnostmi jsou použity iterační algoritmy.

Reference:
IMI International

Projekt IMItop(ver.2005), Projekt IMItop(ver.2010)