Hydronics College Online Monitoring System


Systém pro průběžné přezkušování technických pracovníků formou dotazníků různých úrovní obtížnosti s otázkami i obrazovými schématy, včetně možností časování intervalů na vyplnění dotazníků.

eLearning

Hydronics College Online Monitoring System


Anotace:
Systém pro průběžné přezkušování technických pracovníků formou dotazníků různých úrovní obtížnosti s otázkami i obrazovými schématy, včetně možností časování intervalů na vyplnění dotazníků.

Reference:
IMI International - TA, Belgie

 

Technická sekce společnosti TA, přední světový výrobce regulačních prvků pro systémy centrálního vytápění, organizuje pro své technické pracovníky interní "Hydronics College". Cílem tohoto projektu je udržovat a dále zlepšovat odbornost pracovníků technické podpory produktů portfolia TA.

V nastavených časových periodách všichni techničtí praovníci projdou odborným školením a jejich vědomosti a dovednosti jsou pak testovány kontrolními testy.

Systém "Hydronics College Online Monitoring System" je postaven na principu webových interaktivních systémů typu eLearning,  podporuje interaktivní vytvoření formulářů zkušebního dotazníku s otázkami a obrazovými schématy. Dále podporuje časové plánování jejich vyplňování technickými pracovníky a následně i vyhodnocení dotazníků ze všech potřebných úhlů pohledu. 

U nových pracovníků systém dává základní informaci o jejich celkové odborné úrovni a umožňuje správně nastavit osnovu a časový plán jejich vstupních odborných školení.

Systém podporuje procesy plánování jak odborných seminářů, tak periodické přezkušování pracovníků.
  Systém podporuje tyto náropdní jazykové sady:

Bulgarian
Czech
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Chinese(simplified)
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Serbian
Slovakian
Slovenian
Spanish
Swedish
  Systém pracuje v těchto zemích:
Country Business Unit
 Australia  Asia - Pacific
 China  Asia - Pacific
 Japan  Asia - Pacific
 Singapore  Asia - Pacific
 Austria  Central Europe
 Belgium  Central Europe
 Netherlands  Central Europe
 Switzerland  Central Europe
 Azerbaijan  IMI International
 Belorussia  IMI International
 Bosnia and Hercegovina  IMI International
 Bulgaria  IMI International
 Croatia  IMI International
 Czech Republic  IMI International
 Estonia  IMI International
 Hungary  IMI International
 Kazakhstan  IMI International
 Latvia  IMI International
 Lithuania  IMI International
 Macedonia  IMI International
 Poland  IMI International
 Romania  IMI International
 Russia  IMI International
 Serbia  IMI International
 Slovakia  IMI International
 Slovenia  IMI International
 Ukraine  IMI International
 USA  North America
 Denmark  Northern Europe
 Finland  Northern Europe
 Norway  Northern Europe
 Sweden  Northern Europe
 Brazil  Southern Europe
 France  Southern Europe
 Italy  Southern Europe
 Spain  Southern Europe
 India  UK & MEAI
 UAE  UK & MEAI
 UK  UK & MEAI