Systémy pro HR (Human Resources)

Naše internetové systémy celkem překvapivě pronikají i do původně okrajových oblastí, jako je například problematika řízení lidských zdrojů (HR - human resources) u velkých společnstí se stovkami až tisícovkami pracovníků.

Ukazuje se, že možnost vzdálené práce se sdílenými daty z oblasti HR přináší valmé možnosti, jak zefektivnit práci zejména velkých mezinárodních teamů, které komunikují převážně formou call konferencí nebo eMailů.


Directory


Universální HR systém pro podporu správy základních informací o pracovnících a organizační struktury společnosti.

Cisco & LinkUp International


Systém pro sestavování a práci s osobnostními profily pracovníků.

Roles of Inventors, Optimizers, Deployers and Orchestrators


Online dotazník jehož výstupem je kategorizace respondentů do typových skupin.

PSI - Personal Style profiler


Online psychometrický dotazník založený na teoriích C. Junga jehož výstupem je zařazení respondentů ke konkrétním osobnostním typům.

SCP - Sponsor Change Profile


Systém pro podporu dotazníkového procesu s cílem optimalizovat jednotlivé pozice členů projekčních teamů.

Systémy HR

Directory


Anotace:
Universální HR systém pro podporu správy základních informací o pracovnících a organizační struktury společnosti.

Reference:
FIREFLY, SAN JOSE, USA