Pro redakční systémy jsou webové a databázové technologie ideálním prostředím, kde se jejich použitím okamžitě dosahuje zcela nová kvalita, zejména v možnosti sdílet data a v  rychlosti jejich publikaci. 

Podporují typický virtuální pracovní model, kdy jeden nebo více redaktorů, kteří jsou kdekoliv, průběžně píší články na dané téma, které jsou ihned vidět nebo se s nimi ihned po jejich vzniku může dále pracovat.

Značné procento presentačních webů instituící nebo obchodních společností je dnes založeno právě na principech dynamických redakčních systémů, kde obsah webu (informace ze struktirované databáze) je zcela oddělen od formy presentace (styl designu webu) a průběžné změny obsahu webu je možné provádět zcela nezávisle na výrobci redakčního systému.

Mimochodem, právě tento web je typickou ukázkou redakčního systému.


ISC - International Scientific Conference


Redakční systém pro podporu organizace mezinárodní vědecké konference, včetně podpory procesu přijímání přednášek a sestavení detailního programu konference.

KS Design


Redakční systém presentačního webu s připojenými fotogaleriemi.

ISO 9000 - Document Management


Systém pro řízení aktualizací strukturovaných dokumentů zavedených v rámci cerfitikace ISO 9000.

Systém podporující psaní monigrafie (Cisco Simplicity Book)


Speciální systém pro podporu sestavování textů monografie, více autorů, více kapitol, standardní formát a všichni hned vidí, jak práve postupují (zde na téma "Cisco Simplicity")

Satelitní subsystém pro podporu diskuse (vlákna a neomezený počet vnořených diskusních hladin).


Samostatně stojící subsystém pro podporu diskuse (vlákna a libovolným počtem vnořených úrovní reakcí diskuse) buď k článkům nebo obecně k jakékoliv faktografické položce databáze.

Subsystém pro správu tématických fotogalerií


Subsystém pro fotogalerie typu "jedno téma a jedna ucelená fotogalerie s 1..n fotografiemi".

Subsystém pro správu fotogalerie s vazbou na položky faktografických databází.


Subsystém pro fotogalerie typu "jedna položka s 1..n fotografiemi".

Subsystém pro vizualizaci plošně lokalizovaných dat


Široce použitelný samostatný subsystém pro zobrazení poloh bodů se zapsanými zeměpisnými souřadnicemi.

Tématická bibliografie tiskem vydaných publikací.


Systém pro vedení evidence publikací s možností vazby na položky ve faktografické databázi.

eSFM - Safety Food Management


Systém pro podporu procesů standardizace dle norem BRC a IFS.

www.hruboskalsko.cz (Hruboskalsko - TJ Český ráj) , ver.2003


Typická ukázka jednoduchého redakčního systému s důrazem na historizující design.

SCIO Monography


Speciální systém pro podporu prací na textu monografie (zde na téma SCIO)

Redakční systémy

KS Design


Anotace:
Redakční systém presentačního webu s připojenými fotogaleriemi.