Strategické systémy podporují klíčové procesy společnosti, vyžadují velmi spolehlivé zajištění bezpečnosi dat a provozu technologií.MADDIX Business Elements je modulární stavebnicový systém pro podporu business procesů nadnárodních společností s velkými týmy pracovníků po celém světě, kteří pracují se sdílenými daty v reálném čase.


MADDIX Business Elements: Tsunami


Systém MADDIX Business Elements pro podporu marketinkových procesů středních a velkých obchodních společností.

MADDIX Business Elements: Tsunami Implementation Tool


Implementační verze systému Tsunami pro výber a nastavení měřících parametrů nové instalace systému.

Tsunami CRM


Relativně samostatný systém ze sw balíku Tsunami, který podporuje obchodní a marketingové procesy ve vztahu společnost a její zákazníci s přímou vazbou na finanční toky (tato implementace je připojená na MS SQL systému NAVISION4).

Distribution Management Platform


Systém podpory distributorů (MBO, investice, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

Virtual Decision Board


Systém pro podporu decentralizovaného rozhodování v rámci definovaných řídících struktur společnosti.

Partner Sales Force Programm


Systém podpory partnerů (profil, business cíle, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

UK Channels Forecasting


Systém pro měření úspěšnosti týdenních předpovědí prodejů v rámci Cisco UK Channels teamu.

superÚčto 1.00


Kompletní podvojné účetnictví s managerskou nástavbou v prostředí internetu

Agir ICB - Sledování výroby


Rozsáhlý systém pro denní sledování efektivity výrobní linky v lomu Skoupý.

Strategické systémy

MADDIX Business Elements: Tsunami


Anotace:
Systém MADDIX Business Elements pro podporu marketinkových procesů středních a velkých obchodních společností.

Reference:
Cisco Systems Inc., San Jse, USA

Plánování marketingových aktivit
Podpora plánovacích procesů je jádrem celého systému MADDIX. Plánovaci procesy pracují s marketingovým projektem, který se skladá z jedné nebo více marketingových aktivit. Projekt je detailně popsán a zařazen do řady skupin (např. typ programu, typ aktivity apod.). U projektu se sledují termíny, navrhovaná částka, částka skutečně alokovaná a částka utracená. Alokovaná částka na projekt podléhá procesu schvalovaní a je vázána na celkový budget, který je na marketingové aktivity k dispozici.

Celkový budget je založen ve dvou hladinách - jako budget celkový a jako jednotlivé budgety pro přesni definované podskupiny (napo.zemi). Budgety jsou definovány jako dynamické hodnoty, které se v průbihu plánovacího obdobi zvyšují nebo snižují, historie pohybu částek je sledována a archivována.

Jednotlivé aktivity projektu jsou detailni popsány a sledují se u nich termíny a finanční toky. Na aktivity je propojena agenda schvalovaní plateb (PO requests), která nám umožnuje sledovat skutečni utracené částky na jednotlivé projekty, aktivity nebo skupiny projektů nebo aktivit.

Analýza marketingových investic
Systém má k dospozici nástroje pro průběžné sledování finančních toků v oblasti marketingových investic z různých pohledů dle typu marketingového programu, aktivit apod.

Analýza prodejů
Pro finální zhodnocení návratnosti marketingových investic v ROI analýzách je třeba mít k dispozici i strukturované údaje o prodeji jednotlivých komodit.

 

Systém diponuje rozsáhlou sadou modulů pro sledování prodejů komodit v mnoha kombinacích pohledů v časových trendech, kde základní časovou jednotkou je jeden měsíc.

ROI analýza
V té části systému a jeho databázi, kde se sbíhají informace marketingových investic a informace o prodejích komodit, je k dispozici sofistikovaný modul pro ROI analýzu, který poskytuje grafické a tabelární výstupy pro podporu strategických rozhodnutí obchodní společnosti.

Implementace systému
Systém je implementován do prostředí Intranetu/Internetu s použitím technologií dynamických HTML/ASP/ASP.NET dokumentů, řizených serverem na platformě Win2k a IIS, propojených s databázovým serverem ORACLE 8i.

Detailní informace