Strategické systémy podporují klíčové procesy společnosti, vyžadují velmi spolehlivé zajištění bezpečnosi dat a provozu technologií.MADDIX Business Elements je modulární stavebnicový systém pro podporu business procesů nadnárodních společností s velkými týmy pracovníků po celém světě, kteří pracují se sdílenými daty v reálném čase.


MADDIX Business Elements: Tsunami


Systém MADDIX Business Elements pro podporu marketinkových procesů středních a velkých obchodních společností.

MADDIX Business Elements: Tsunami Implementation Tool


Implementační verze systému Tsunami pro výber a nastavení měřících parametrů nové instalace systému.

Tsunami CRM


Relativně samostatný systém ze sw balíku Tsunami, který podporuje obchodní a marketingové procesy ve vztahu společnost a její zákazníci s přímou vazbou na finanční toky (tato implementace je připojená na MS SQL systému NAVISION4).

Distribution Management Platform


Systém podpory distributorů (MBO, investice, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

Virtual Decision Board


Systém pro podporu decentralizovaného rozhodování v rámci definovaných řídících struktur společnosti.

Partner Sales Force Programm


Systém podpory partnerů (profil, business cíle, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

UK Channels Forecasting


Systém pro měření úspěšnosti týdenních předpovědí prodejů v rámci Cisco UK Channels teamu.

superÚčto 1.00


Kompletní podvojné účetnictví s managerskou nástavbou v prostředí internetu

Agir ICB - Sledování výroby


Rozsáhlý systém pro denní sledování efektivity výrobní linky v lomu Skoupý.

Strategické systémy

UK Channels Forecasting


Anotace:
Systém pro měření úspěšnosti týdenních předpovědí prodejů v rámci Cisco UK Channels teamu.

Reference:
Cisco Systems Inc. - UK Channel Operations, Londýn, Anglie

Do systému je každý týden naimportován seznam obchodních příležitostí, včetně jejich předpokládané hodnoty.

Pri importu jsou domapovány informace o jejich vlastnících a dochází k jejich rozdělení na sledované oblasti na základě existujícího mapování.

 

Příležitosti s příliš nízkou hodnotou jsou spojeny do jednoho souhrného balíku.

V průběhu týdne jsou detaily jednotlivých dealů průběžně editovány odpovědnými account managery, kteří doplňují hodnoty o skutečných prodejích.

Systém automaticky porovnává původně předpokládané hodnoty s hodnotami z uskutečněných prodejů.

Týdenní uzřvěrka pak ukáže jak přesné předpovědi byly pro jednotlivé příležitosti, oblasti i pro celou UK. Porovnávání rozdílů umožňuje lepší plánování a ukazuje na slabá místa, která je potřeba více podporovat.

Výstupní reporty ukazují předpokládané prodeje oproti skutečně uskutečněným jak pro jednotlivé obchodíi oblasti, tak pro celou UK.