Strategické systémy podporují klíčové procesy společnosti, vyžadují velmi spolehlivé zajištění bezpečnosi dat a provozu technologií.MADDIX Business Elements je modulární stavebnicový systém pro podporu business procesů nadnárodních společností s velkými týmy pracovníků po celém světě, kteří pracují se sdílenými daty v reálném čase.


MADDIX Business Elements: Tsunami


Systém MADDIX Business Elements pro podporu marketinkových procesů středních a velkých obchodních společností.

MADDIX Business Elements: Tsunami Implementation Tool


Implementační verze systému Tsunami pro výber a nastavení měřících parametrů nové instalace systému.

Tsunami CRM


Relativně samostatný systém ze sw balíku Tsunami, který podporuje obchodní a marketingové procesy ve vztahu společnost a její zákazníci s přímou vazbou na finanční toky (tato implementace je připojená na MS SQL systému NAVISION4).

Distribution Management Platform


Systém podpory distributorů (MBO, investice, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

Virtual Decision Board


Systém pro podporu decentralizovaného rozhodování v rámci definovaných řídících struktur společnosti.

Partner Sales Force Programm


Systém podpory partnerů (profil, business cíle, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

UK Channels Forecasting


Systém pro měření úspěšnosti týdenních předpovědí prodejů v rámci Cisco UK Channels teamu.

superÚčto 1.00


Kompletní podvojné účetnictví s managerskou nástavbou v prostředí internetu

Agir ICB - Sledování výroby


Rozsáhlý systém pro denní sledování efektivity výrobní linky v lomu Skoupý.

Strategické systémy

Partner Sales Force Programm


Anotace:
Systém podpory partnerů (profil, business cíle, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

Reference:
Cisco Systems Inc. - Emerging Markets, London, Anglie

Platforma pro spravování programů a informací k Partnerům pracujícím v rámci Emerging Theatre. PSFC podporuje nastavování pravidel jednotlivých programů a moduly umožňující přímou spolupráci zodpovědných Accounts Managers s jejich Partnery.

Business Target
- program pro vytváření cílů pro konkrétní fiskalní kvartály. Administrátoři sestaví mapovací tabulky pro jednotlivé cíle, ty jsou vytvářeny jednotlivými Account Managery a v průběhu kvartálu je sledováno jejich plnění porovnáváním s daty z obchodního oddělení. Úspěšnost v těchto programech je pak na konci kvartálu ohodnocována.

Customer List (Lead Generation)
-
modul podporuje sestavování seznamu skutečných i potenciálních zákazníkům se kterými jednotliví Partneři spolupracují.

Vytváří se tak databáze přímých kontaktů Partnerů která umožňuje identifikovat jejich jednoltlivé zákazníky, ale také určit kde dochází ke konfliktům (stejný zákazník pod více Partnery) a naopak kde jsou dosud bílá místa či kde je vhodné zvýšit konkurenci.

Forecast and Opportunity
- jednotliví Partneři, jejich Account Managers i Supevisoři vyplňují do online formulářů odhady prodejů za jednotlivé fiskální týdny. Po naimportování skutečných výsledků systém vyhodocuje úspěšnost.

Modul umožňující spravování kontaktů a obchodních informací k jednotlivým firmám. Vytvořená databáze obsahuje nejenom kontaktní informace, ale i detaily o velikosti pobocky, konkretni obchodní oblasti a aktivity.