Strategické systémy podporují klíčové procesy společnosti, vyžadují velmi spolehlivé zajištění bezpečnosi dat a provozu technologií.MADDIX Business Elements je modulární stavebnicový systém pro podporu business procesů nadnárodních společností s velkými týmy pracovníků po celém světě, kteří pracují se sdílenými daty v reálném čase.


MADDIX Business Elements: Tsunami


Systém MADDIX Business Elements pro podporu marketinkových procesů středních a velkých obchodních společností.

MADDIX Business Elements: Tsunami Implementation Tool


Implementační verze systému Tsunami pro výber a nastavení měřících parametrů nové instalace systému.

Tsunami CRM


Relativně samostatný systém ze sw balíku Tsunami, který podporuje obchodní a marketingové procesy ve vztahu společnost a její zákazníci s přímou vazbou na finanční toky (tato implementace je připojená na MS SQL systému NAVISION4).

Distribution Management Platform


Systém podpory distributorů (MBO, investice, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

Virtual Decision Board


Systém pro podporu decentralizovaného rozhodování v rámci definovaných řídících struktur společnosti.

Partner Sales Force Programm


Systém podpory partnerů (profil, business cíle, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

UK Channels Forecasting


Systém pro měření úspěšnosti týdenních předpovědí prodejů v rámci Cisco UK Channels teamu.

superÚčto 1.00


Kompletní podvojné účetnictví s managerskou nástavbou v prostředí internetu

Agir ICB - Sledování výroby


Rozsáhlý systém pro denní sledování efektivity výrobní linky v lomu Skoupý.

Strategické systémy

Distribution Management Platform


Anotace:
Systém podpory distributorů (MBO, investice, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

Reference:
Cisco Systems Inc. - Emerging Markets, Ženeva, Švýcarsko

Platforma umožňující spravování programů a informací k Distributorům pracujícím v rámci Emerging Theatre.

Modul umožňující spravování kontaktů a obchodních informací k jednotlivým firmám. Vytvořená databáze obsahuje nejenom kontaktní informace, ale i detaily o velikosti pobocky, konkretni obchodní oblasti a aktivity.

MBO modul
- program pro vytváření cílů pro konkrétní fiskalní kvartály. Administrátoři sestaví mapovací tabulky pro jednotlivé cíle, ty jsou vytvářeny jednotlivými Account Managery a v průběhu kvartálu je sledováno jejich plnění porovnáváním s daty z obchodního oddělení. Úspěšnost v těchto programech je pak na konci kvartálu ohodnocována.

Forecast modul
- jednotliví distributoři, jejich Account Managers i Supevisoři vyplňují do online formulářů odhady prodejů za jednotlivé fiskální týdny. Po naimportování skutečných výsledků systém vyhodocuje úspěšnost.

Investment Funds
- kvartální programy stimulující aktivity Distributorů. Account Managers pridělí svým Distributorům kvartální budget určený na rozvoj obchodních příležitostí. Distributoři vytvoří jednotlivé aktivity které by s tímto rozpočtem chtěli provést. Na konci kvartálu Distributor doplní dokumenty potvrzující čerpání financí na základě čehož jsou mu uhrazeny spojené náklady.

Reporting - podrobné reporty o prodejích Distributorů a jejich porovnávání s předchozími kvartály. Typy reportů vytvořene pro různé úrovně managementu.

IDEA modul
- umožňuje plánování callu, meetingu a školení. Naplánované akce jsou předkládány potenciálním zájemcům, modul zahrnuje přihlašovací formulář, detaily aktivit, účast a vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých akcí.

Disti Health Check modul
- základní report zobrazující status vybrané jednotky (Distributor, Country, Region,...) v podobě semaforových světel. Na jeden pohled tak umožňuje identifikovat programy které probíhají zcela v pořádku a naopak ty kterým je potřeba se cíleně věnovat.