Strategické systémy podporují klíčové procesy společnosti, vyžadují velmi spolehlivé zajištění bezpečnosi dat a provozu technologií.MADDIX Business Elements je modulární stavebnicový systém pro podporu business procesů nadnárodních společností s velkými týmy pracovníků po celém světě, kteří pracují se sdílenými daty v reálném čase.


MADDIX Business Elements: Tsunami


Systém MADDIX Business Elements pro podporu marketinkových procesů středních a velkých obchodních společností.

MADDIX Business Elements: Tsunami Implementation Tool


Implementační verze systému Tsunami pro výber a nastavení měřících parametrů nové instalace systému.

Tsunami CRM


Relativně samostatný systém ze sw balíku Tsunami, který podporuje obchodní a marketingové procesy ve vztahu společnost a její zákazníci s přímou vazbou na finanční toky (tato implementace je připojená na MS SQL systému NAVISION4).

Distribution Management Platform


Systém podpory distributorů (MBO, investice, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

Virtual Decision Board


Systém pro podporu decentralizovaného rozhodování v rámci definovaných řídících struktur společnosti.

Partner Sales Force Programm


Systém podpory partnerů (profil, business cíle, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

UK Channels Forecasting


Systém pro měření úspěšnosti týdenních předpovědí prodejů v rámci Cisco UK Channels teamu.

superÚčto 1.00


Kompletní podvojné účetnictví s managerskou nástavbou v prostředí internetu

Agir ICB - Sledování výroby


Rozsáhlý systém pro denní sledování efektivity výrobní linky v lomu Skoupý.

Strategické systémy

superÚčto 1.00


Anotace:
Kompletní podvojné účetnictví s managerskou nástavbou v prostředí internetu

Každá společnost nebo instituce ze zákona musí vést standardizované účetnictví.

Velké společnosti na to mají celé divize nebo oddělení, střední firmy na to mají jednoho dva lidi a nechávají si to externě kontrolovat a účetnictví malých firem je obvykle vedeno externími účetními nebo společnostmi, kter0 jsou na tento typ služeb specializované.
Internetový systém superÚčto podporuje podvojné účetnictví středních a menších společností, které mají operace nastavené tak, že primární doklady (faktury vystavené, evidence faktur obdržených, příjmové a výdajové doklady apod.) do systému vkládají pracovníci společnosti a externí firma nebo účetní pak provede jejich kontrolu a zaúčtování. Tento model vedení účetnictví je velmi efektivní. Interní pracovníci společnosti, pořizující pouze primární doklady, mna což nemusí nemusí být tak vysoce kvalifikovaní a tím mohou být i relativně levní.

Naopak externí pracovníci, kteří v systému zapsaná data jen zkontrolují a pak zaúčtují, musí být vysoce kvalifikovaní a tím i jsou relativně velmi drazí! Proto je velkou výhodou , že nemusí plýtvat časem zapisováním došlých faktur nebo příjmových / výdajových dokladů a dělají jen operace, které vyžadují vyskou odbornostA hlavní výhodou je, že celý proces je veden kontinuálně, dta jsou odkudkoliv přáístupná a přímo využitelná pro řízení společnosti