Strategické systémy podporují klíčové procesy společnosti, vyžadují velmi spolehlivé zajištění bezpečnosi dat a provozu technologií.MADDIX Business Elements je modulární stavebnicový systém pro podporu business procesů nadnárodních společností s velkými týmy pracovníků po celém světě, kteří pracují se sdílenými daty v reálném čase.


MADDIX Business Elements: Tsunami


Systém MADDIX Business Elements pro podporu marketinkových procesů středních a velkých obchodních společností.

MADDIX Business Elements: Tsunami Implementation Tool


Implementační verze systému Tsunami pro výber a nastavení měřících parametrů nové instalace systému.

Tsunami CRM


Relativně samostatný systém ze sw balíku Tsunami, který podporuje obchodní a marketingové procesy ve vztahu společnost a její zákazníci s přímou vazbou na finanční toky (tato implementace je připojená na MS SQL systému NAVISION4).

Distribution Management Platform


Systém podpory distributorů (MBO, investice, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

Virtual Decision Board


Systém pro podporu decentralizovaného rozhodování v rámci definovaných řídících struktur společnosti.

Partner Sales Force Programm


Systém podpory partnerů (profil, business cíle, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

UK Channels Forecasting


Systém pro měření úspěšnosti týdenních předpovědí prodejů v rámci Cisco UK Channels teamu.

superÚčto 1.00


Kompletní podvojné účetnictví s managerskou nástavbou v prostředí internetu

Agir ICB - Sledování výroby


Rozsáhlý systém pro denní sledování efektivity výrobní linky v lomu Skoupý.

Strategické systémy

MADDIX Business Elements: Tsunami Implementation Tool


Anotace:
Implementační verze systému Tsunami pro výber a nastavení měřících parametrů nové instalace systému.


 

Sledované parametry marketinkového projektu se, dle typu obchodního produktu, často významně liší.

Aby systém Tsunami (základní popis) na výstupu poskytoval reálné, spolehlivé a použitelné údaje, je při implementaci systému třeba velmi pečlivě jeho parametry nastavit a zvolit správné vyhodnocovací algorytmy.

Při řešení otázek okolo zvolení, nastavení a měření parametrů marketinkových projektů úzce spolupracujeme se společností PROFIT BOOSTER s.r.o., specializovaou na  strategická marketingová a obchodní řešení, založená na exaktních datech.

Proces implementace obecně probíhá tak, že pro nového zákazníka se připraví systém se základní množinou modulů systému Tsunami, parametry se nastaví na defaultní hodnoty a udělí se příslušná práva členům implementačního teamu.

Ten pak vybere typické produkty, kterých se marketinkové projekty zákazníka budou týkat a namodelují data o jeho investicích, minulých i očekávaných výnosech produktů. 

Vlastní jádro implementace pak spočívá v tom, že se pro jednotlivé vzorové produkty vybírají příslušné hodnotící algorytmy a nastavují se jejich parametry tak, aby pro dané produkty dávaly spolehlivé výstupní údaje.

Po ukončení implementační fáze se zvolené postupy a parametry nastavují v produkční verzi systému, který je tak připraven pro rutinní provoz a měření projektů.

K relevanci výstupních dat, zejména ROI koeficientů, je třeba připomenout, že k dané problematice existuje velmi rozsáhlá odborná literatura, která danou problematiku řeší často značně rozdílně a i výsledky různých metod se poněkud liší.

Proto nelze brát výstupní čísla jako hodnoty absolutně a objektivně platné, ale vždy je třeba vzít v úvahu i vlastnosti metod, kterými byla získána.