Strategické systémy podporují klíčové procesy společnosti, vyžadují velmi spolehlivé zajištění bezpečnosi dat a provozu technologií.MADDIX Business Elements je modulární stavebnicový systém pro podporu business procesů nadnárodních společností s velkými týmy pracovníků po celém světě, kteří pracují se sdílenými daty v reálném čase.


MADDIX Business Elements: Tsunami


Systém MADDIX Business Elements pro podporu marketinkových procesů středních a velkých obchodních společností.

MADDIX Business Elements: Tsunami Implementation Tool


Implementační verze systému Tsunami pro výber a nastavení měřících parametrů nové instalace systému.

Tsunami CRM


Relativně samostatný systém ze sw balíku Tsunami, který podporuje obchodní a marketingové procesy ve vztahu společnost a její zákazníci s přímou vazbou na finanční toky (tato implementace je připojená na MS SQL systému NAVISION4).

Distribution Management Platform


Systém podpory distributorů (MBO, investice, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

Virtual Decision Board


Systém pro podporu decentralizovaného rozhodování v rámci definovaných řídících struktur společnosti.

Partner Sales Force Programm


Systém podpory partnerů (profil, business cíle, odhady prodejů, operativa) pro Emerging Markets.

UK Channels Forecasting


Systém pro měření úspěšnosti týdenních předpovědí prodejů v rámci Cisco UK Channels teamu.

superÚčto 1.00


Kompletní podvojné účetnictví s managerskou nástavbou v prostředí internetu

Agir ICB - Sledování výroby


Rozsáhlý systém pro denní sledování efektivity výrobní linky v lomu Skoupý.

Strategické systémy

Virtual Decision Board


Anotace:
Systém pro podporu decentralizovaného rozhodování v rámci definovaných řídících struktur společnosti.

Reference:
Cisco Systems Inc., San Jose, USA

Systém Virtuální Board umoznuje online rozhodování o předložených projektech předem definovanou skupinou posuzovatelů.

Uživatel, který potřebuje získat souhlas ke spuštění projektu vytvoří request, doplní ho potřebnými detaily a externími zdroji a stanoví datum do kdy je potřeba rozhodnout. Po vybrání skupiny schvalovatelů je těmto odeslána mailová zpráva obsahující detaily a linky na doplňující zdroje.

Každý uživatel může využívat již existujících 'virtuálních' skupin, vytvořit své vlastní, nebo je doplnit potřebnými schvalovateli.

Schvalovatelé mají možnost otevřít diskuzi k jednotlivým aspektům projektu a v jednoduchém online formuláři doplnit své rozhodnutí, V případě prodlení je před vypršením termínu odeslán mail s připomínkou.

Na základě pro skupinu stanoveného procenta potřebného ke schválení systém posléze automaticky vyhodnotí úspěšnost předkládaného projektu. 
Schvalovatelé mají možnost nominovat své zástupce (proxy) pro konkrétní časové termíny i jednotlivé skupiny schvalovatelů.
Grafické reporty nabízejí různé pohledy na portfolio projektů, skupin schvalovatelů i použitých externích zdrojů a nabízejí tak rozbor využití systému, dodržování termínů, rozhodování jednotlivých skupin či konkrétních schvalovatelů.