Salesforce.comVeškerá data našich systémů mohou být propojena s databázemi platformy salesforce.com a mohou využít veškerých procesních funkcionalit tohoto nejrozšířenějšího CRM systému.

 

Naše motto:

"Moderní webové technologie dnes umožňují převést veškeré obchodní agendy do prostředí internetu nebo intranetu.

Aktuálnost a všeobecná dostupnost informací v reálném čase pak do firemních systémů přináší zcela novou kvalitu.

Společnost NETSYSTEM Int., a.s. se specializuje na analýzy, implementace a podporu rozsáhlých obchodních a speciálních systémů ve webovém prostředí pro velké globální společnosti s mnoha tisíci pracovníky.

Dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé knihovny řešení typických úloh nám umožňují webové systémy vyvíjet rychle, kvalitně a velmi efektivně."

Dr. Zdeněk Strnad

Proč vůbec tento web existuje?

Vedle cílů dle 1. webového zákona: "Kdo není na webu, jako by nebyl", je dalším cílem tohoto webu ukázat naše systémy novým potenciálním partnerům nebo novým zákazníkům, ve zkratce popsat o čem jsou a jak pracují.

Kdo by zde hledal něco jiného, bude zklamán! Tedy žádná společenská rubrika, sdílená videa, on-line komunikace, P2P všeho možného i nemožného ...

Naše filosofie budování webových systémů

Naše základní strategie vychází z předpodkladu, že éra klasických informačních systémů typu klient - server, implementovaná na danou hardwarovou infrastrukturu zákazníka rychle končí a je razantně vytlačována platformou webových technologií.

Informace jsou stále dražší a vzácnější, a v dnešním pojetí začíná platit 2. webový zákon: "Co není na webu, jako by nebylo!".

Výhody, vyplývající z webové platformy, jsou natolik evidentní, že klasická organizační schémata organizací se začínají zásadně měnit a nastupují nové služby typu Outsourcing a ASP (Application Software Providing).

První reálné zkušenosti s redukcí nákladů na provoz hw, investic do SW a nákladů na lidské zdroje jsou významné a začíná se formulovat 3.webový zákon: "Vše, co na webu může být, tam musí být!".

Z hlediska technického pojetí architektury našich IS jsme důsledně orientovaní na
"3-layer architekturu" (třívrstvou architekturu).

Ačkoliv naše systémy jsou implementovány na všech platformách, na základě požadavků našich klíčových zákazníků preferujeme serverovou platformu Windows & IIS & ASP, ASP.NET a databázi Oracle.

 

HomePage


 

 

MADDIX Business Elements: strategický systém pro podporu marketinkových procesů středních a velkých obchodních společností. Vyvinut pro Cisco Systems Inc. San Jose, USA jako world-wide globální systém pro podporu marketinkových procesů společnosti. Pod názvem Tsunami implementován a spuštěn v roce 2003, po neštěstí v Indickém oceány v prosinci 2004 byl systém přejmenován na GMAPP (Global Marketing Planning & Processing).